یزد٫ خیابان امام خمینی٫ خیابان مسجد جامع٫ کوچه وقت الساعت٫ میدان وقت الساعت٫ هتل ترمه
تلفن: ۱۲-۹۸۳۵۳۶۲۰۷۴۱۱+
موبایل: ۹۸۹۱۳۳۵۱۰۲۵۷+
واتس آپ: ۰۹۹۰۳۰۴۰۲۵۷ فکس: ۹۸۳۵۳۶۲۱۲۸۹۵+